İşte Karabağlar ve Narlıdere yatırım değerlendirme raporu!
İzmir Ticaret Odası'nın hazırladığı, "İzmir İli İlçelerinin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yatırım Olanakları Raporu'nda Karabağlar'da kentsel dönüşüme hız verilmesi istenirken, ilçenin mobilya ticaretinde üs haline getirilmesi önerildi.

KARABAĞLAR
İTO'nun hazırladığı rapora göre İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Karabağlar'da konut ve inşaat sektörlerinde ciddi miktarlarda yatırımlar yapılması ve kentsel dönüşümün en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Sektörel bazda toptan ve perakende ticarete yönelik alt merkezler yaratılırken, yeni konut alanlarının da oluşturulması hedeflenmekte. Karabağlar'da özellikle mobilya sektöründe olmak üzere küçük atölyeler ve imalathaneler bulunmakta. Arka kısımlardaki binalarda ise mobilya, otomotiv, ev tekstili, makina, hırdavat, hurda, mermer, döşeme, metal işleri sektörlerine ait imalathane, toptan ve perakende satış birimleri bulunmakta. İlçede sinema ve tiyatro salonu bulunmuyor.

YATIRIM OLANAKLARI
Konaklama tesisi olabilir

1-Özellikle Eski İzmir tarafı, özel sektör yatırımları için uygundur. Karabağlar'da inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde ciddi anlamda yatırım ihtiyacı olduğu görülmekte. Kentsel dönüşüm yoluyla ilçenin büyük bir kısmına yatırım yapılması beklenmekte.
2-Meslek liselerinin sayısının artırılması, modernize edilmesi ve derslik sayısının artırılması ihtiyacı bulunmakta.
3-Karabağlar'da konaklama tesisi yatırımlarına ihtiyaç bulunmakta. Özellikle Fuar İzmir'e yakın yerlerde konaklama tesisleri yapılabilir.
4-İlçede çocuk hastanesine ihtiyaç var. Bu hastanenin Eskiizmir veya Uzundere taraflarında yapılması daha uygun olur. Çünkü ilçedeki iki büyük hastane birbirine çok yakın konumda.
5-Engelli ve yaşlı vatandaşlara, kız öğrenci yurdu ve kadın sığınma merkezlerine yönelik yatırımlar yapılabilir.
6-Kaybolmaya yüz tutmuş ama ustalık gerektiren mesleklerin canlandırılması düşünülebilir.
7-Sosyal ve sektörel toplantı merkezlerine ihtiyaç bulunmakta.
8-Bunun dışında ilçede yeşil alan düzenlemesi, spor sahası, rekreasyon alanı gibi açık alan kullanımları çok az bulunmakta. Var olanların da standartları düşük düzeyde. Eğitim, spor, sosyal tesisler, kültür merkezi gibi konularda da yatırım ihtiyacı bulunmakta. 

GÜÇLÜ YÖNLERİ
Ulaşım kolaylığı

1-Karabağlar ilçesinde yaygın bir şekilde lobilya sektörü yer alıyor. 
2-Doğru ve etkin kullanıldığında dinamik genç nüfusun varlığı söz konusu. 
3-25 Mart 2015 tarihinde açılan Fuar İzmir'e çok yakın olunması. 
4-İlçede yatırım yapılacak arazi imkanlarının çokluğu. 
5-İlçeye ulaşımın kolay olması (İzmir- Çeşme Otoyolu ve Havaalanına yakın)
6-İzmir'in en büyük hastanelerinin ilçede yer alması. 


SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İmalat yerine ticaret artmalı

1-İlçedeki çarpık yapılaşma üst seviyede. Deprem kuşağında yer alan ilçenin çoğu yapısı depreme dayanıksız konumda. Kentsel estetiğin sağlanması ve iyileştirme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabaglar Belediyesi işbirliği içerisinde bulunmalı.
2-Mobilya sektöründe her tür alt ve üst yapı olanaklarına sahip, diğer yan sektörlerle bütünleşebilen, içerisinde mobilya showroomları ile bir evde olması gereken eşyaların satılacağı bir alt merkez oluşturarak uluslararası çapta bir nokta olunması amaçlanmakta.
3-İmalat yerine ticaret artırılmalı. Karabaglar sınırları içerisinde imalat yapılması gerekmekte.
4-İlçedeki genç nüfus üretken hale getirilmeli, işsiz kesimin meslek liselerine yönlendirilmesi ihtiyacı var.
5-Ulaşım ve trafik sorunu. Yeşillik Caddesi'nden ara sokaklara giriş ve çıkışların yetersizliği, kavşak düzenlemelerinin araç trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda cevap veremez hale gelişi ve ara sokakların darlığı ulaşım problemi yaratmakta.
6-İlçede konaklama tesisinin olmaması da sorunlar arasında. Karabağlar'da konut stoku çok yoğun olmasına rağmen, konaklama tesisleri bulunmamakta. Özellikle Fuar İzmir'in karşı tarafı Otoyol kenarı Karabaglar sınırlarına dahildir. Söz konusu yerde otel yapılması uygun olduğu düşünülmekte.
7-İçede nüfusun fazla olmasından dolayı, fazla sayıda derslik yapılmasına ihtiyaç bulunmakta.
8-Çevresel en büyük sorun, imalathanelerden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesi. Çevrenin kirlenmesine, moloz dökülmesine ve imar uygulamasının gerçekleştirilmediği boş arsaların çöplüğe dönmesine izin verilmemeli.
9-Sosyal donatı, açık alan ve yeşil alanların artırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabaglar Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar işbirliği içerisinde sosyal merkezler, yeşil ve spor alanları ile iş geliştirme-sektörel toplantı merkezlerinin yapımına verilmeli. Kaybolmaya yüz tutmuş ama ustalık gerektiren mesleklerin canlandırılması düşünülebilir.
10-Hizmet binaları dağınık ve yetersiz. Bu nedenle Belediyenin bir çok hizmetinin özellikle Karabaglar ilçe merkezine uzak olan yerlere ulaştırılması gerekmekte. 


ZAYIF YÖNLERİ
Yeşil alan az

1-Kentsel estetik ve mimarinin bozuk olması ve nitelikli konut eksikliği
2-İlçede aşırı göç ve plansız kentleşme çok yaygın.
3-Eğlence-dinlenme mekanlarının azlığı
4-Ormanlık alan ve yeşil alan eksikliği oldukça çok görünüyor.
5-Sokakların dar olmasından dolayı trafik ve otopark problemi  
6-İlçeye gelen ziyaretçiler için konaklama tesisinin bulunmaması
7-Hizmet binalarının dağınık ve yetersiz olması
8-İzmir'in engelli ve yaşlı nüfusu ili yüksek ilçelerinden birisi olması


NARLIDERE
Raporda Narlıdere'ye deniz yoluyla ulaşımın sağlanmasının trafik yoğunluğunu azaltacağı belirtilirken, yeraltına otopark yapılmasının da yoğunluğu gidereceğne dikkat çekildi. İlçe sınırları içinde olimpik yüzme havuzu bulunmakta. Güney Deniz Saha Komutanlığı, Ege Ordu Komutanlığı, Narlıdere Kışlası ve lojmanları da yer almakta. Atatürk Kültür Merkezi Narlıdere'deki en büyük kültür tesisi olup içinde düğün salonu da hizmet vermekte. Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, Narlıdere Belediyesi piknik alanında 400 kişilik amfi tiyatro bulunmakta. Beyaz Vadi Projesi kapsamında, restoranlar, yürüyüş yolları, düğün salonu vb. yapılmakta. 

YATIRIM OLANAKLARI
Doğa sporları öne çıkarılmalı

1-Narlıdere ekonomisi, ilçenin verimli topraklarının ve elverişli ikliminin de etkisiyle büyük ölçüde tarıma ve bahçe ziraatine dayanmakta. 
2-İlçede kentsel dönüşüm kapsamında olan bölgelerde yatırım yapma imkanı bulunmakta. Ancak, söz konusu çalışmalar sırasında yeşilin korunması büyük önem taşımaktadır. Doğru bir planlama ile ilçe cazibe merkezi olabilecek. 
3-İlçede sahip olunan turizm potansiyeli yeterince değerlendirilememekte. İlçede bulunan jeotermal imkanı etkin bir şekilde kullanılarak değerlendirilmelidir. Doğal güzellikleri zengin olan ilçede doğa sporları yapılabilir. 
4-İlçede niteliklikonaklama tesisi ihtiyacı bulunmakta. 

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Potansiyeli yüksek


1-İzmir kent merkezine yakınlık ve ulaşım kolaylığı bulunmakta. İzmirÇeşme Otoban girişine yakınlığı sayesinde hem şehir hem turistik bölgelere yakın mesafededir. 

2-Jeotermal ısıtma ve doğalgaz ilçe genelinde yaygınlaştırılmıştır. 

3-İklim özelliklerinin 12 ay boyunca tedavi ve dinlenme amaçlı sağlık turizmine olanak vermektedir. 

4-Narlıdere ilçesinde turizm potansiyeli oldukça yüksek. 

5-Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan ilçede turistik ziyarete gelenler oluyor.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sahil kesimi değerlendirilmeli

1-Narlıdere'de yoğun bir otopark problemi bulunmakta; bu da Mithatpaşa Caddesi'nde sıkışıklığa neden olmakta. Yeraltına yapılacak bir otopark ile caddede yaşanan yoğunluk azalabilir ve alış veriş imkanı daha rahat bir şekilde sağlanabilir.
2-İmar planları konut yönünde olduğu için, ticarileşmede sıkıntı doğabilmekte. Hastane ve huzurevi ihtiyacı bulunmaktadır. Yapılacak olan hastane ve huzurevi sayesinde istihdam sağlanabilir. 
3-Yoğun kültürel taleplere cevap verilebilmesi İlçenin kıyı şeridinde olması büyük ilgi çekiyor. için yeni bir kültür merkezi ve kütüphane ihtiyacı bulunmakta.
4-Küçük esnafın ticari faaliyetlerinin artması nedeniyle alışveriş merkezleri ve büyük mağazaların kentlerin nüfus ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde açılması bu bölgelerdeki esnafa zarar vermekte. Ayrıca trafikte yaşanan karmaşa dolayısıyla vatandaşlar açısından da büyük olumsuzluklar yaşanmakta. Küçük esnafı koruyucu önlemler alınması adına çalışma yapılabilir. 
5-ilçede sahip olunan turizm potansiyeli yeterince değerlendirilememekte. Narlıdere'nin ekoturizm, sağlık turizmi ve kültür turizmi potansiyelini ortaya koyan sektör analiz çalışmasına göre, Yukarı köy ve Alionbaşı Deresi turizm amaçlı olarak değerlendirilebilir. 
6-Sahil kesimi yeterince değerlendirilememekte. İlçenin sahilinde düzenleme yapılması sağlanmasıyla iç turizme hitap eden sahil kesiminden turizm anlamında daha fazla yararlanılabilecek. Ayrıca ilçe sahilinin deniz yolu ulaşımı açısından kullanılmasına yönelik bir çalışma yapılabilir.

ZAYIF YÖNLERİ
Yoğun trafik var

1-İlçede yoğun bir trafik ve otopark sorunu yaşanıyor.
2-İlçede gelen ziyaretçiler için yeterli turizm tesisi bulunmuyor.

Habertürk Egeli Gazetesi 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner109

banner108